About

About

Taiteilijakollektiivi KOLMEn jäsenet ovat tehneet yhteistyötä taiteen saralla vuodesta 2002 alkaen. Taiteilijakollektiivi KOLME syntyi kesällä 2015 näkymättömiä valtarakenteita tutkivan monitaiteisen projektin myötä.

Jenni Haili (s.1980), valokuvataide

Jenni Haili on Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Valokuvataiteen koulutusohjelmasta vuonna 2011 valmistunut helsinkiläinen kuvataiteilija. Haili työskentelee monien tekniikoiden parissa, kuitenkin pohjaten työnsä useasti valokuvaan. Hailin teoksissa media ja muoto linkittyvät teosten sisältöön merkityksellisellä tavalla. Hänen teoksensa jatkavat feministisen taiteen historiaa niin sisällöllisin kuin materiaalisin valinnoin. Keskeistä hänen tuotannossaan on piilottamisen ja esittämisen tematiikka. Hailin teoksia on nähty useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Haili työskentelee lisäksi valokuvauksen työmestarina ja tuntiopettajana Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa Helsingissä.
www.jennihaili.com
CV

Marika Hyvärinen (s.1980), säveltaide

Marika Hyvärinen on valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemialta musiikkikasvatuksen aineryhmästä 2015. Hyvärinen on toiminut vapaan taiteen kentällä säveltäjänä, muusikkona sekä koordinaattorina vuodesta 2004. Hänen sävelkielensä sekä ilmaisunsa sijoittuvat nykymusiikin ja populaarin musiikin välimaastoon. Hyvärinen opettaa säveltämisen sekä bändisoiton alkeita freelancerina sekä toimii taitelijayhteistyökumppanina Helsingin Diakonissalaitoksella eri hankkeissa. Kevään 2018 hän työskentelee musiikin lehtorina Aleksis Kiven koulussa.
CV

Kaisla Löyttyjärvi (s.1972), näyttämötaide

Kaisla Löyttyjärvi (s.1972) on Tampereen Yliopiston Näyttelijäntyön laitokselta vuonna 1997 valmistunut teatteritaiteen maisteri. Taiteellista osaamistaan hän on toteuttanut perinteisten muotojen lisäksi kaikessa työssään ja yhteiskunnallisissa vuoropuheluissa hakien ja häivyttäen rajapintoja niin taiteen sisäisissä kuin sen ulkopuolisissa työkentissä. Löyttyjärvi vie ilmaisuaan kokeilevasti ja prosessinomaisesti eteenpäin pyrkimättä erottamaan sitä muusta olemisesta ja sen muutoksesta. Löyttyjärvi on viime vuosina tehnyt töitä maahanmuuttokysymysten parissa sosiaalityön sektorilla, jossa hän on käyttänyt taiteellista osaamistaan hakien määrätietoisesti luovia ratkaisumalleja.